Můj příběh

 

Číst si naučný text, ve kterém

nejsou uvedeny citace zdrojů

myšlenek jiných autorů,

je jako ochutnávat vzorky

vynikajících vín a vůbec netušit,

co vlastně pijeme.“

 

Nestačí mi fráze „Američtí vědci zjistili…“

Posledních pár let čtu převážně populárně naučné či odborné zdroje. Knížky a články, které mají pevný základ v podobě uvedených zdrojů myšlenek,
a to nejen na konci textu, ale i uvnitř. Už mě nepřesvědčí jen fráze „Američtí vědci zjistili“.

V záplavě informací na internetu chci mít možnost nahlédnout pod pokličku různých myšlenek,
na kterých autor zakládá svůj text. Je to pro mě důležité. Když píši odborné texty, také cituji.

 

Co je psáno, není dáno, proto důvěřuj, ale ověřuj

Text i autor zprostředkovaných myšlenek ve mně budí mnohem větší důvěru. Důvěřuji člověku, který mi předkládá svůj pohled, ale zároveň mě neochuzuje o zdroj, ze kterého vychází. Myslím kriticky a neřídím se příslovím: Co je psáno, to je dáno. I když si pokaždé neověřuji vše, chci tu možnost mít. A tak se mi víc líbí poupravené přísloví: Důvěřuj, ale ověřuj.

Jak jsem k citování přišla

Dříve jsem citování tolik neřešila. K pozitivnímu pohledu na citování (i uvnitř textů) jsem se dopracovala nejen studiem na VŠ, ale i vlastními zkušenostmi. Vystudovala jsem obor Informační studia a knihovnictví.
V rámci předmětu Aplikační seminář jsem se v roce 2012 stala součástí projektu e:Citace. Cílem projektu byla osvěta mezi studenty zaměřená na citování dle normy ČSN ISO 690 (předpis, který doporučuje zápis citací).

Citování mi začalo dávat smysl

Norma ČSN ISO 690 byla v roce 2011 aktualizovaná. Ani rok poté studenti neměli jasno, jak dle jejího doporučení citovat. Citování bylo synonymem pro studentskou noční můru. Naštěstí to nebyl můj případ. Citace jsem přestala vnímat jako nutné zlo. Naopak. Uvědomovala jsem si jejich smysl i jejich důležitost jako součást prevence plagiátorství. A to nejen v akademickém prostředí.

Odkazy na zdroje v textu mají svůj význam

V populárně naučných knihách mi začalo vadit, že se autoři ohánějí údajnými výzkumy. Někteří nedokládali odkazy na zdroje převzatých informací. V lepším případě zdroje uvedli pouze jako seznam na konci publikace. A pak hledejte, ze které knihy či webové stránky se dozvíte více o tom, co jste se dočetli např.
na straně 72.

A co když je to jinak?

Cítila jsem se ochuzena a bez možnosti volby. Autor mi nabízel pouze svoji interpretaci faktů, jeho pohled bez udání zdrojů, o které se opírá. Občas mě napadaly otázky – A co když je to jinak? Co když to autor nepochopil správně nebo jen vytrhl z kontextu?

Čtení textů s citacemi má pro mě nový rozměr

Jsem vděčná, že jsem se úžasnou náhodou ocitla právě v týmu spolužáků, kteří měli za úkol nastudovat citování a šířit osvětu. Čtení textů (s citacemi) má pro mě nový rozměr. Díky rostoucímu množství zdrojů informací na internetu mi dává stále větší smysl vědět, na jakých základech autoři článků a knih staví.

Je fér čtenářům ukazovat, že i jako autor jsem člověk, který při tvorbě vlastního náhledu na určitý „problém“, vychází z pohledu druhých.

Posunula jsem se v citování ještě dál…

Spojila jsem své pedagogické vzdělání s tématem citací a plagiátorství i ve své diplomové práci. Zaměřila jsem ji na možnosti výuky citací zábavnou a zajímavou formou. Byla doporučena k publikování, a tak jsem se stala spoluautorkou knihy Naučte (se) citovat.

Citování je pro každého – autora i čtenáře

Problematika citací nepatří jen do „sterilního“ prostředí akademické půdy. Proto přibližuji citování a téma plagiátorství i „obyčejným smrtelníkům“.

Lidem, kteří se chtějí dozvědět víc o tom, proč je citování a možnost ověřit si myšlenky v textu z původních zdrojů důležitá.
Lidem, kteří píší svoje blogy, články, e-booky a mají potřebu citovat, jen neví, jak na to.
Lidem, kteří nechtějí „vykrádat“ jiné autory, a jsou naopak hrdí na to, že vychází i z myšlenek někoho jiného. A chtějí to dát čtenářům náležitě najevo.

4 důležité důvody, proč citovat i v naučných textech určených oblastem „běžného života“, jsem shrnula
do svého e-booku

4 důvody proč citovat v naučných textech

Je napsán tak, aby každý, kdo píše své texty i na základě myšlenek jiných, pochopil

  • Rozdíl mezi citováním v akademickém prostředí a v naučných textech (nejen na webu)
  • Proč může být citování mocným nástrojem i ve vašich naučných textech